معجزات پیامبر خاتم

۱۳۹۱/۱۰/۰۳ 5

معجزات پيامبر اسلام هر پیامبری با معجزه نبوت و پیامبری خود را اثبات نموده است، خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم نیز از ادامه مطلب…

کدامیک از ادیان بر حقند؟

۱۳۹۱/۰۸/۰۱ 0

 یکی از مسائلی که دربارة تعدد ادیان مطرح است نجات و رستگاری پیروان آنهاست. در این باره سه دیدگاه انحصارگرایی، شمول‌گرایی و پلورالیسم یا تکثر‌گرایی ادامه مطلب…