توهين سران بهائيت به ملل و اديان جهان

۱۳۹۶/۰۷/۲۱ 0

آثار بهائیان، پیروان ادیان به طور کلی مورد هتاکی قرار گرفته‌اند. بهاء در پایان کتاب ایقان نوع مردم جهان را پیرو «اهل بغی و طغیان» و ساقط در گرداب «کفر و فراموشی و انکار حق» می‌شمارد که خداوند هم آنان ادامه مطلب…