رابطه بهائيت با استكبار يا روز قدس

۱۳۹۵/۰۴/۱۰ 0

حداقل دو آموزه از تعاليم دوازده گانه بهائيت، بهائيان را وادار مي كند كه به حمايت از مظلومان عالم قيام كنند: ۱. وحدت عالم انساني ۲. صلح عمومي پيروان جريان بهائيت بر اساس وحدت عالم انساني، همه انسان ها را ادامه مطلب…