آغاز ادعای بابیت

۱۳۹۱/۰۷/۱۳ 0

سید علی محمد شیرازی با کم ترین بضاعت علمی، مدعی جانشینی سیدکاظم رشتی شد، البته داعيه او بسیار فراتر از جانشینی سید کاظم رشتی بود. ادامه مطلب…