تناقضات تعالیم دوازده گانه بهائیت

 تساوی زن و مرد ادعایی بیش نبوده و موارد متناقض متعددی در كتب آسمانی(!!) این فرقه وجود دارد. به طور مثال در كتاب بهأالله، اقدس، فرزندان دختر به كلی از ارث محرومند:
 قرار دادیم خانه مسكونی و البسه خصوصی میت را برای اولاد ذكور و اولاد اناث و ورثه دیگر حق ندارند. به درستی كه اوست عطا كننده فیاض.
و حتی در سلام و جواب سلام نیز در این فرقه میان زن و مرد احكام متفاوتی وجود دارد:
 باب پنجم از واحد ششم بیان در حكم تسلیم است كه سلام بدهند مردها به الله اكبر و جواب بدهند به الله اعظم و زن ها سلام بدهند به الله ابهی و جواب بدهند به الله اجمل.
و درباره حج نیز آمده است:
 حج بیت كه بر رجال است و بیت اعظم در بغداد و بیت نقطه در شیراز مقصود است. هر یك را كه حج نمایند كافی است. هر كدام كه نزدیك تر به هر بلد است اهل آن بلد آن را حج نمایند. (1)
و تمام این مطالب در حالی است كه:
 از جمله اساس بهأالله ترك تعصب وطنی و تعصب مذهبی و تعصب جنسی و تعصب سیاسی است. (2)
و در مكاتیب عبدالبهأ آمده:
ای احبّای الهی از رائحه تعصب جاهلانه و عداوت و بغض عامیانه و اوهام جنسیّه و وطنیه و دینیّه كه به تمام مخالف دین الله و رضای الهی و سبب محرومی انسانی از مواهب رحمانی است بیزار شوید. . . و به هر نفسی از هر ملت و هر آئین و هر طایفه و هر جنس و هر دیار ادنی كرهی نداشته باشید بلكه در نهایت شفقت و دوستی باشید. . .. (3)
در باب خامس عشر از واحد هشتم بیان آمده است:
بر هر كس از پیروان باب واجب است كه برای طلب اولاد ازدواج كند، اما اگر زن كسی باردار نشد حلال است برای حامله شدن او از یكی از برادران بابی خود یاری بگیرد! ولی نه از غیر بابی. (4)
و در باب 4 از واحد هشتم بیان نیز چنین آمده:
 هر چیزی بهترین آن متعلق به نقطه (یعنی خود باب)و متوسط آن متعلق به حروف حیّ(هیجده تن یاران باب) بود و پست ترین آن برای بقیه مردم است. (5)
كه این دستورات نیز حاكی از مساوات و عدالت اجتماعی شریعت باب می باشد!
اما علاوه بر شواهد تاریخی، احكام زیر نیز گوشه ای از تعصبات جاهلانه آنها به فرقه ضاله بهائیت را نشان می دهد:
 واجب است بر هر مسلمانی كه در دین بیان به سلطنت می رسد اینكه احدی را در زمین خودش باقی نگذارد از غیر مؤمن به دین بیان و همچنین این حكم(یعنی كشتن تمام افراد) بر تمام افراد مؤمنین به دین بیان واجب است. (6)
 كن شعله النار علی اعدائی و كوثر البقأ لاحبائی. (7)
بر دشمنانم شعله آتش باش و برای دوستانم كوثر بقأ، آب حیات باش
 غیر از مؤمنین به بیان هر كس هر چه دارد باید از او گرفت و اگر بعداً داخل در دین بیان شد باید به او رد نمود!!». (8)
آنها حتی میان زنان شهری و روستایی بهائی نیز تبعیض قائل می شوند. چنانچه در كتاب بیان باب هفتم واحد ششم در نكاح آمده است:
جایز نبودن مهر برای اهل شهر بیش از نود و پنج مثقال طلا و برای اهل ده بیش از نود و پنج مثقال نقره».
و بهأالله نیز در كتاب اقدس، علاوه بر كاهش مهریه بر این تبعیض آشكار صحّه می گذارد:
 تحقق پیدا نمی كند مصاهرت و ازدواج مگر با تعیین مهر به تحقیق تقدیر شده است از برای شهرها نوزده مثقال طلا و از برای دهات نوزده مثقال نقره
در آئین بهائیان از برخی اعمال زشت چون، زنا كردن به وسیله جزا دادن و واریز پول به بیت العدل جلوگیری می شود. چنانچه كتاب اقدس حد زانی و زانیه را چنین تعیین كرده:
 خدا حكم كرده است بر هر زانی و زانیه دیه مسلمه را به بیت العدل بدهد و آن نه مثقال طلاست!.
البته برای بار دوم باید دو برابر جریمه دهند كه به قول نورالدین چهاردهی چنین جریمه ای تا كنون پرداخت نشده است(9) و مشخص است كه چنین جزایی در جلوگیری از اعمال قبیحه و تكرار آن چقدر مؤثر واقع می شود!
بهائیان درحالی از تعدد زوجات منع شده اند كه حداقل نام چهار همسر بهأ به همراه فرزندان او از این زنان در تاریخ ثبت شده است.
بهائیان اهمیت زیادی برای  زبان اسپرانتو قائل هستند و وحدت جهانی با یك دولت، یك ارتش، یك پارلمان و یك زبان را تبلیغ می كنند(10) و در عین حال معتقدند:
 در تشكیل اتحادیه آینده ملل یك نوع حكومت ها فوق حكومت ها باید تدریجاً به وجود آید كه دارای تأسیسات و تشكیلات وسیعه است (11)
حال آنكه از عقاید مسلم بهائیان این است كه:
 عقیده بهائی تمركز افراطی و زیاده از حدّ امور را در مركز واحد رد می كند و از هر اقدامی كه برای متّحدالشكل كردن امور اجرا شود اجتناب می ورزد (12).
فضل اله مهتدی معروف به صبحی، كاتب وحی! بهائیان، می نویسد:
 موقعی بعضی از مطلعین شرقی و اروپائیان از (عبدالبهأ). . . سؤال كردند كه شما بهأاله را چه می دانید در جواب گفت:  ما بهأاله را اول مربی عالم انسانی می دانیم و نیز اوقاتی كه شوقی افندی به اروپا رفته بود در ضمن لوحی كه اصل آن به خط این بنده است عبدالبهأ او را فرمود كه با پروفسور برون (ادوارد براون) مستشرق انگلیسی وقت ملاقات سخن از امر بهائی به میان نیاورد و هر كه بپرسد شما بهأاله را چه می دانید جواب می گوید كه ما بهأاله را اول معلم اخلاق می دانیم؟ (13)
البته معلم اخلاقی كسی كه جعفر كذاب، برادر امام حسن عسگری(ع) را صادق می داند(14) باید هم بهأاله باشد كه بودا و كنفسیوس را پیغمبر می دانست. (15)
پانوشت
1 -ریاض قدیمی، گلزار تعالیم بهائی، به نقل از رساله سؤال و جواب، ص .147
2- ریاض قدیمی، گلزار تعالیم بهائی، ص 366، به نقل از مجموعه خطابات.
3- ریاض قدیمی، گلزار تعالیم بهائی، صص 367-366، به نقل از مكاتیب عبدالبهأ.
4- یحیی نوری، خاتمیت پیامبر اسلام و ابطال تحلیلی بابیگری، بهائیگری، قادیانیگری، ص .59
5- یحیی نوری، خاتمیت پیامبر اسلام و ابطال تحلیلی بابیگری، بهائیگری، قادیانیگری، ص .59
6- باب ششم از كتاب بیان.
7 -بهأالله، لوح احمد.
8- باب پنجم از كتاب بیان.
9- نورالدین چهاردهی، چگونه بهائیت پدید آمد، ص .132
10- خبرگزاری فرانسه، مورخه 6/1/.1374
11- جامعه عمومی دنیا، از انتشارات لجنه جوانان بهایی طهران، 1338 شمسی، ص .18
12 -راهنمای احبای الهی در ترویج و انتشار امرالله، ص .45
13- مهتدی، فضل اله، خاطرات صبحی درباره بهائیگری، چاپ سوم، 1344، چاپخانه علمیه تبریز، ص .133
14- نورالدین چهاردهی، چگونه بهائیت پدید آمد، ص 110، به نقل از كتاب مقام شعر در ادیان، تألیف روح اله مهراب خانی. مهراب خانی همچنین در ص 57 كتاب می نویسد كه بهأ زرتشت را پیغمبر بر حق می داند.
15- نورالدین چهاردهی، چگونه بهائیت پدید آمد، ص 130، به نقل از كتاب امر و خلق، فاضل مازندرانی ص .348

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


19 − شش =